Programma's

7 Sociaal domein

Omschrijving van het programma

Het programma omvat het sociale domein. Wat wetgeving betreft wordt met name gedoeld op de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet. Ook het jeugd- en jongerenwerk en het welzijnswerk zijn onderdeel van dit programma.

Lasten € -21.418.914
Baten € 939.300
Saldo € -20.479.614
Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:26:09 met de export van 11/18/2020 11:22:46