Programma's

Toelichting verplichte beleidsindicatoren
Binnen de programma's treft u - zoals u gewend bent -  de verplichte beleidsindicatoren aan onder een apart kopje. Wij zijn op grond van het BBV verplicht te rapporteren over deze beleidsindicatoren. Ontsluiting van de indicatoren vindt plaats via de website www.waarstaatjegemeente.nl (specifiek product ‘Besluit Begroting en Verantwoording’). De op deze site gepubliceerde data wordt door ons als bron gebruikt. 1 augustus 2020 is hierbij als peildatum gebruikt. Op dat moment is als het ware een 'foto' gemaakt van de data op deze site.Wij zijn afhankelijk van de data die door de bronhouders op deze site wordt gepubliceerd. In sommige gevallen betreft dit verouderde data.

De site waarstaatjegemeente.nl is overigens een zeer toegankelijke website waar voor alle indicatoren naar wens verdieping kan worden gevonden. Denk aan vergelijking binnen de provincie, regio, grootteklasse, maar ook een vergelijking tussen verschillende jaren.

Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:26:09 met de export van 11/18/2020 11:22:46