Programma's

6 Inkomensondersteuning

Omschrijving van het programma

Het programma omvat bijstandsverlening, minimabeleid, schuldhulpverlening en vreemdelingen/inburgering nieuwkomers. Allen gericht op inkomensondersteuning.

Lasten € -7.218.940
Baten € 4.956.968
Saldo € -2.261.972
Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:26:09 met de export van 11/18/2020 11:22:46