Programma's

3 Beheer openbare ruimte

Omschrijving van het programma

Het programma omvat de zorg voor het beheer en de aanleg van alle voorzieningen in de openbare ruimte, zoals openbaar groen, speelplaatsen, volkstuinen, wegen, civiele kunstwerken en openbare verlichting en het gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleid (verkeersveiligheid).

Lasten € -5.580.384
Baten € 494.580
Saldo € -5.085.804
Deze pagina is gebouwd op 11/18/2020 11:26:09 met de export van 11/18/2020 11:22:46